Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đầu tư dây chuyền xử lý, thu hồi kim loại quý từ bùn thải và hóa chất thải, công suất 105 tấn/ngày đêm

10/11/2021 1021

Hệ thống có chức năng tái chế, thu hồi các kim loại có giá trị (Cu, Sn, Ni, Co,…), các hóa chất vô cơ từ các bùn thải, nước thải chứa kim loại, rác thải điện tử, hóa chất hữu cơ thải thành các sản phẩm kim loại, hóa chất phục vụ công nghiệp; tổng công suất: 105 tấn/ngày đêm, tương đương 4.375 kg/h;

 

Thu gom & xử lý chất thải nguy hại

01/08/2020 4148

Sau khi có yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải, nhân viên và phương tiện vận chuyển của Môi trường Minh Tân sẽ đến địa điểm của Chủ nguồn thải để nhận chất thải. Tại đây, nhân viên kiểm tra hiện trạng đóng gói, dán nhãn và lưu chứa chất thải theo quy định về quản lý CTNH.

0968108888
messenger icon zalo icon