Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Xử lý chất thải

Xử lý chất thải

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHO BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP

Ngày đăng: 30/01/2018 | Lượt xem: 172

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân là đơn vị được tin tưởng xử lý chất thải nguy hại cho các bệnh viện trên toàn quốc.

Với đội ngũ cán bộ Môi trường nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp nhận chất thải nguy hại, Nhà máy xử lý chất thải với mục tiêu là đơn vị tin cậy cho các Công ty và Bệnh viện trên toàn quốc.

NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI MINH TÂN

Địa chỉ: Khu đầm Ao La, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Số điện thoại: 0968108888

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

 

share