Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tái chế & Xử lý chất thải

Tái chế & Xử lý chất thải

Hệ thống xử lý, tái chế đồng, nhôm, thiếc ... thải

Ngày: 07/04/2018 | Lượt xem: 1153

Hệ thống xử lý, tái chế đồng, nhôm, thiếc ... thải

Với công nghệ đầu tư tiên tiến, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tối đa hóa xử lý, tái chế đồng, nhom thiếc...thải.

Hotline: 0968 10 8888

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

share