Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tái chế & Xử lý chất thải

Tái chế & Xử lý chất thải

Công nghệ xử lý hộp mực in thải

Ngày: 06/04/2018 | Lượt xem: 582

Công nghệ xử lý hộp mực in thải được nhà máy xử lý chất thải...

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân rất chú trọng trong việc đầu tư trang thiết bị xử lý chất thải nguy hại, nhằm tối giảm thiểu tác hại của chất thải nguy hại ra ngoài môi trường, đồng thời đạt được sự tín nhiệm của khách hàng đến kiểm tra.

share