Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tái chế & Xử lý chất thải

Tái chế & Xử lý chất thải

Xử Lý Thu Gom Bùn Thải Nguy Hại

Xử Lý Thu Gom Bùn Thải Nguy Hại

Ngày: 04-12-2017 | Lượt xem: 262

Sử dụng phương pháp phối trộn với các vật liệu thấm hút sau đó thiêu hủy trong lò đốt, tro còn lại được hóa rắn.

Xem tất cả