Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Xử lý chất thải

Xử lý chất thải

Xử lý bụi khí thải nguy hại

Xử lý bụi khí thải nguy hại

Ngày: 04-12-2017 | Lượt xem: 143

Sử dụng hệ thống xử lý tro, bụi, khí thải tách các thành phần nguy hại sau đó hóa rắn trực tiếp

Xem thêm
Xử lý linh kiện điện tử

Xử lý linh kiện điện tử

Ngày: 04-12-2017 | Lượt xem: 179

Sử dụng hệ thống tiền xử lý linh kiện điện tử, sau đó các kim loại quý được tách ra bằng hóa chất có dạng bột hoặc muối..

Xem thêm
Xử lý nước thải công nghiệp nguy hại

Xử lý nước thải công nghiệp nguy hại

Ngày: 04-12-2017 | Lượt xem: 264

Xử lý nước thải công nghiệp, nguy hại bằng các phương pháp hóa lý và vi sinh tiên tiến của các chuyên gia đầu ngành, bùn và cặn trong nước thải sẽ được hóa rắn để dễ xử lý.

Xem thêm
Xử Lý Thu Gom Bùn Thải Nguy Hại

Xử Lý Thu Gom Bùn Thải Nguy Hại

Ngày: 04-12-2017 | Lượt xem: 138

Sử dụng phương pháp phối trộn với các vật liệu thấm hút sau đó thiêu hủy trong lò đốt, tro còn lại được hóa rắn.

Xem thêm