Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tin tức

Diễn tập PCCC tại Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Ngày: 11/07/2018 | Lượt xem: 778

Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc, cùng với sự phối hợp của đội PCCC Thủy Nguyên, hôm nay 11/7/2018 Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành diễn tập PCCC tại cơ sở.

Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc, cùng với sự phối hợp của đội PCCC Thủy Nguyên, hôm nay 11/7/2018 Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành diễn tập PCCC tại cơ sở cho cán bộ công nhân viên Nhà máy.

Kết thúc buổi diễn tập, các cán bộ công nhân viên của Nhà máy đã nắm vững được các thao tác sơ tán vật tư, chữa cháy khi xẩy ra hỏa hoạn, cùng với đó nâng cao tinh thần tự giác chấp hành phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy.

share