Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tin công ty

Tại sao phải quản lý, xử lý chất thải nguy hại chuyên biệt?

Tại sao phải quản lý, xử lý chất thải nguy hại chuyên biệt?

Ngày: 25-04-2019 | Lượt xem: 1083

Trong số các chất thải tác động xấu đến môi trường phải kể đến chất thải nguy hại – một loại chất thải phát sinh ngày càng nhiều bởi quá trình sản xuất công nghiệp, chất thải y tế tăng trưởng với tốc độ chóng mặt để lại những hậu quả xấu, khó có thể dự liệu trước đối với môi trường, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng.

Xem tất cả