Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy lô thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng

Ngày: 12/11/2018 | Lượt xem: 435

Tiến hành tiêu hủy hơn 4 tấn thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng

Sau khi kết thúc quá trình tiêu hủy, đảm bảo cung cấp đầy đủ biên bản, hóa đơn, các thủ tục cần thiết để khách hàng hoàn thiện hồ sơ tiêu hủy.

Liên hệ ngay: Hotline: 0968.10.8888  - Tư vấn Kinh doanh: 0896.617.386

Email: minhtanmoitruong2018@gmail.com

 

 

share