Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy lô sữa hết hạn sử dụng

Ngày: 23/07/2018 | Lượt xem: 377

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân, nhận tiêu hủy các hàng hóa hết hạn sử dụng, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, không còn giá trị thương mại.

Hôm nay 23/07/2018 Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiêu hủy hơn 3 tấn sữa hư hỏng, hết hạn sử dụng, không còn giá trị sử dụng, giá trị thương mại.

Sau khi tiêu hủy đảm bảo cung cấp đủ chứng từ: Biên bản hủy hàng, hóa đơn, đảm bảo tính chất pháp lý, phù hợp với pháp luật Nhà nước Việt Nam hiện hành.

Liên hệ hotline: 0968.10.8888 để được báo giá

Tư vấn Kinh doanh: 0896.617.386

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

share