Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy lô hàng thực phẩm chức năng kém chất lượng

Ngày đăng: 04/04/2018 | Lượt xem: 251

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng kém chất lượng.

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng.

share