Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy lô hàng thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng

Ngày: 03/04/2018 | Lượt xem: 470

Hôm nay ngày 03 tháng 04 năm 2018, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng.

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân thực hiện tiêu hủy lô hàng thực phẩm chức năng bằng phương pháp phá hủy, phối trộn với rác sinh hoạt và chôn lấp tại bãi chôn lấp của Nhà máy.

Hotline: 0968.10.8888 

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

 

 

share