Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

TIÊU HỦY LÔ HÀNG THỊT BÒ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Ngày: 03/01/2018 | Lượt xem: 256

Ngày 03/01/2018, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng thịt bò đông lạnh không còn giá trị sử dụng....

Ngày 03/01/2018, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng thịt bò đông lạnh không còn giá trị sử dụng.

Lô hàng được máy xúc dỡ bỏ hoàn toàn bao bì bên ngoài, phá bỏ nguyên trạng hàng hóa. Sau đó dùng máy xúc đưa xuống bãi chôn lấp của Nhà máy, đảm bảo theo đúng công nghệ và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Một số hình ảnh tiêu hủy:

   

 

share