Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

TIÊU HỦY LÔ HÀNG SỮA RỬA MẶT VÀ THUỐC NHUỘM TÓC HẾT HẠN SỬ DỤNG

Ngày: 29/12/2017 | Lượt xem: 292

Hôm nay ngày 29/12/2017, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành hủy lô hàng sữa rửa mặt và thuốc nhuộm tóc hết hạn sửa dụng...

Vào ngày 29.12.2017, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân bố trí phương tiện và nhân công đến kho chứa lô hàng sữa rửa mặt và thuốc nhuộm tóc hết hạn sử dụng tiến hành thu gom, đưa lên xe thu gom chuyên dụng. Tại thời điểm giao hàng tiêu huỷ cho Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân sẽ có Biên bản giao nhận xác nhận khối lượng sữa rửa mặt và thuốc nhuộm tóc hết hạn sử dụng đã chuyển giao cho đơn vị thu gom.
Lô hàng trên sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đến nhà máy xử lý để xử lý theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
      Sau khi quá trình tiêu huỷ kết thúc, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân sẽ cung cấp Biên bản tiêu huỷ cho Quý Công ty.

share