Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

TIÊU HỦY HƠN 30 TẤN CHÂN GÀ ĐÔNG LẠNH

Ngày: 02/02/2018 | Lượt xem: 268

Hôm nay 02 tháng 02, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng hơn 30 tấn chân gà đông lạnh.

Dưới sự giám sát của các cán bộ Hải quan đầu tư gia công, C49, giám định bảo hiểm Bảo Việt, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy hơn 30 tấn chân gà đông lạnh.

Dưới đây là các hình ảnh của quá trình tiêu hủy:

share