Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hơn 20 tấn chân gà hư hỏng theo sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan Hải Phòng

Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 313

Tiêu hủy hơn 20 tấn chân gà hư hỏng, không còn giá trị sử dụng cho người và giá trị thương mại, không nhiễm thành phần nguy hại của khách hàng và theo sự chị đạo của Tổng cục Hải quan Hải Phòng

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, Hôm nay Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành tiêu hủy lô hàng: Chân gà hư hỏng, hết hạn sử dụng, đảm bảo đúng theo phương án đã báo cáo với Tổng cục Hải quan Hải Phòng, đúng theo quy định của pháp luật.

.

Kết thúc quá trình tiêu hủy, Nhà máy tiến hành cấp biên bản tiêu hủy, cấp hóa đơn VAT, đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và tuân thủ luật pháp hiện hành của Nhà nước.

 

share