Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng hóa

Tiêu hủy hàng điện tử, vải, giày dép đã qua sử dụng được nhập lậu

Tiêu hủy hàng điện tử, vải, giày dép đã qua sử dụng được nhập lậu

Ngày: 05-12-2017 | Lượt xem: 207

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân cung cấp dịch vụ xử lý tiêu hủy hàng điện tử, vải, giày dép đã qua sử dụng bị tịch thu bởi các cơ quan quản lý thị trường

Xem tất cả
Tiêu hủy thuốc lá, thuốc tây hàng giả nhập lậu

Tiêu hủy thuốc lá, thuốc tây hàng giả nhập lậu

Ngày: 05-12-2017 | Lượt xem: 196

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân cung cấp dịch vụ xử lý tiêu hủy thuốc lá, thuốc tây nhập lậu bị tịch thu từ các cơ quan và đơn vị quản lý môi trường

Xem tất cả
Tiêu hủy mặt hàng do cơ quan quản lý thị trường, tòa án và hải quan yêu cầu

Tiêu hủy mặt hàng do cơ quan quản lý thị trường, tòa án và hải quan yêu cầu

Ngày: 05-12-2017 | Lượt xem: 194

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân cung cấp dịch vụ xử lý tiêu hủy hàng hóa theo yêu cầu từ cơ quan quản lý thị trường, tòa án và hải quan

Xem tất cả
Tiêu hủy hàng không được kiểm dịch của hải quan, cơ quan thú y

Tiêu hủy hàng không được kiểm dịch của hải quan, cơ quan thú y

Ngày: 05-12-2017 | Lượt xem: 177

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân cung cấp dịch vụ xử lý tiêu hủy hàng không được kiểm dịch, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Quy trình tiêu hủy hàng hóa 

Xem tất cả
Tiêu hủy hàng siêu thị

Tiêu hủy hàng siêu thị

Ngày: 05-12-2017 | Lượt xem: 201

TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ NGAY Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân cung cấp dịch vụ xử lý tiêu hủy hàng siêu thị hết hạn sử dụng, hàng siêu thị không đạt tiêu chuẩn. Quy trình tiêu hủy hàng hóa siêu thị chúng tôi

Xem tất cả