Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Thông báo

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Ngày: 09-04-2018 | Lượt xem: 641

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân có nhu cầu cần tuyển dụng

Xem tất cả
TUYỂN KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

TUYỂN KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG

Ngày: 29-12-2017 | Lượt xem: 940

Tuyển Kỹ sư môi trường nơi làm việc: Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Khu đầm Ao La - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng. Nhân viên số lượng 2 người, ngành nghề môi trường, Mô tả công việc chi tiết trong tuyển dụng...

Xem tất cả