Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân có hiệu suất xử lý cao cùng đội ngũ công nhân vận hành, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn trong việc xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, tái chế phế liệu, chất thải công nghiệp.

 

Nhà máy Minh Tân đi vào xây dựng từ năm 2015 với sự đóng góp của các giáo sư, tiến sỹ và kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực môi trường, hiện đang làm việc tại các cơ quan chuyên ngành ở trung ương và địa phương. Tổng nhân sự của Nhà máy Minh Tân khoảng 150 Cán bộ công nhân viên.

 

share