Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Nhập khẩu Phế liệu Nhựa - Đồng - Nhôm

Nhập khẩu Phế liệu Nhựa - Đồng - Nhôm

Xuất nhập khẩu phế liệu: Nhựa, Đồng, Nhôm...

Xuất nhập khẩu phế liệu: Nhựa, Đồng, Nhôm...

Ngày: 31-10-2018 | Lượt xem: 545

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân là đơn vị có đủ khả năng Xuất nhập khẩu phế liệu, với vị trí thuận lợi và trang thiết bị tiên tiến, Nhà máy cung cấp đầy đủ dịch vụ xuất nhập khẩu phế liệu trên Toàn quốc..

Xem tất cả