Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Mua bán phế liệu

Mua bán phế liệu

Xuất nhập khẩu phế liệu: Nhựa, Đồng, Nhôm...

Xuất nhập khẩu phế liệu: Nhựa, Đồng, Nhôm...

Ngày: 31-10-2018 | Lượt xem: 545

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân là đơn vị có đủ khả năng Xuất nhập khẩu phế liệu, với vị trí thuận lợi và trang thiết bị tiên tiến, Nhà máy cung cấp đầy đủ dịch vụ xuất nhập khẩu phế liệu trên Toàn quốc..

Xem tất cả
BUÔN BÁN CÁC MẶT HÀNG NHỰA

BUÔN BÁN CÁC MẶT HÀNG NHỰA

Ngày: 20-08-2018 | Lượt xem: 354

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân có buôn bán các mặt hàng Nhựa các loại

Xem tất cả
Giấy phép nhập khẩu Phế Liệu

Giấy phép nhập khẩu Phế Liệu

Ngày: 10-07-2018 | Lượt xem: 746

Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Xem tất cả
Dây chuyển tái chế nhựa từ phế thải

Dây chuyển tái chế nhựa từ phế thải

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 501

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân có dây chuyền tái chế nhựa từ phế thải.

Xem tất cả