Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Địa chỉ: Khu đầm Ao La, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Tel: 0968108888 - Hotline: 0968108888

Fax:

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com