Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Hoạt động & sự kiện

Hoạt động & sự kiện

TIÊU HỦY NHIỀU CONT THỊT BÒ, ĐỖ, LẠC, LƯỚI ĐÁNH CÁ

Ngày: 25/01/2018 | Lượt xem: 271

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đã tiến hành hủy các lô hàng: thịt bò đông lạnh, đỗ, lạc, lưới đánh cá, theo sự chỉ đạo của Tổng cục Hải Quan. 

Trong ngày 24 tháng 01 năm 2018 Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành hủy các lô hàng dưới sự giám sát của chủ hàng và các cơ quan chức năng. Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân nhận được nhiều sự quan tâm và tin tưởng của chủ hàng và các cơ quan ban ngành chức năng. Ngày hôm nay Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đã tiến hành hủy các lô hàng: thịt bò đông lạnh, đỗ, lạc, lưới đánh cá, theo sự chỉ đạo của Tổng cục Hải Quan và các khách hàng.

Dưới đây là các hình ảnh tiêu hủy:

share