Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Hoạt động & sự kiện

Hoạt động & sự kiện

Thực hiện triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2

Ngày: 04/04/2018 | Lượt xem: 865

Thực hiện công tác triển khai mở rộng mặt bằng, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành xây dựng các hạng mục nhà xưởng phục vụ sản xuất giai đoạn 2.

Cùng với các thành công bước đầu trong việc cải tạo, xử lý chất thải, ổn định môi trường, không gây phát sinh chất thải ra ngoài môi trường. Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của nhà máy, nâng công suất xử lý lên một bước cao hơn, đồng thời nâng cao khả năng xử lý, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.

share