Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Hoạt động & sự kiện

Hoạt động & sự kiện

NHÀ MÁY XỬ LÝ HƠN 50 TẤN QUẢ HỒ ĐÀO HẾT HẠN SỬ DỤNG

Ngày: 01/02/2018 | Lượt xem: 238

Hôm nay 31 tháng 1 năm 2018, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành hủy lô hàng hơn 50 tấn quả hồ đào hết hạn sử dụng dưới sự giám sát của Hải quan khu vực 2, và các ban ngành chức năng.

Lô hàng quả hồ đào hết hạn sử dụng được các cơ quan chức năng giám sát quá trình tiêu hủy vào ngày 31 tháng 1 năm 2018.

Dưới đây là hình ảnh tiêu hủy lô hàng:

share