Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Hoạt động & sự kiện

Hoạt động & sự kiện

KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG DÙNG DỊCH VỤ HỦY HÀNG CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI MINH TÂN

Ngày: 17/01/2018 | Lượt xem: 260

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân là cơ sở tin cậy cho các chi cục Hải Quan, C49, Sở Tài nguyên & Môi trường trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực hủy hàng, với đội ngũ chuyên môn có nhiều năm kinh nghiệm đã tham mưu và tư vấn hủy hàng phế phẩm không còn giá trị sử dụng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía các cơ quan chức năng và từ phía khách hàng...

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân là cơ sở tin cậy cho các chi cục Hải Quan, C49, Sở Tài nguyên & Môi trường trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực hủy hàng, với đội ngũ chuyên môn có nhiều năm kinh nghiệm đã tham mưu và tư vấn hủy hàng phế phẩm không còn giá trị sử dụng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía các cơ quan chức năng và từ phía khách hàng.

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân tiến hành sắp xếp phương tiện và nhân công tiến hành bốc xếp đến địa điểm của Quý khách hàng có lô hàng phế phẩm cần phá hủy theo yêu cầu của các cơ quan chức năng hoặc từ phía Quý khách hàng bằng xe chuyên dụng.

Tại thời điểm giao nhận, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đã cung cấp biên bản bàn giao khối lượng hàng hóa để các cơ quan chức năng hoặc Quý khách hàng xác nhận khối lượng hàng hóa phế phẩm đã được chuyển giao.

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đảm bảo tiêu hủy hết số lượng hàng hóa trên, không để sót lọt ra ngoài thị trường và chịu trách nhiệm xử lý, tiêu hủy hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sau khi quá trình tiêu hủy kết thúc, Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân sẽ cấp biên bản tiêu hủy cho các cơ quan chức năng hoặc Quý khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân đã thực hiện tiêu hủy lô hàng: Hóa chất xét nghiệm hết hạn sử dụng trong ngày hôm nay.

Đội xe được bố trí sắp xếp vận chuyển hàng hóa về nhà máy xử lý chất thải Minh Tân để xử lý.

Công nhân vận chuyển đến khu vực tiêu hủy đảm bảo đúng pháp luật và bảo vệ môi trường

NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI MINH TÂN

Địa chỉ: Khu đầm Ao La, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Số điện thoại: 0968108888

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

 

share