Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Hoạt động & sự kiện

Hoạt động & sự kiện

Dây chuyền tái chế nhựa từ phế thải

Ngày: 16/04/2018 | Lượt xem: 306

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân có dây chuyền tái chế nhựa từ phế thải.

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân hoàn thiện dây chuyền tái chế nhựa từ các nguồn nguyên liệu phế thải.

Hotline: 0968.10.8888

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

share