Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Ngày: 03/04/2018 | Lượt xem: 785

Thông báo về việc thu gom chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý

Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chấp thuận là đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom và xử lý chất thải nguy hại tại khu vực cảng biển Hải Phòng, do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã  đăng tải trên trang chủ của Cảng vụ Hải Phòng biểu giá của Nhà máy.

Hotline: 0968.10.8888 

Email: moitruongminhtan2018@gmail.com

share