Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy phép nhập khẩu Phế Liệu

Giấy phép nhập khẩu Phế Liệu

Ngày: 10-07-2018 | Lượt xem: 436

Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Xem thêm
Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 663

Thông báo về việc thu gom chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý

Xem thêm
Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 210

Thông báo về việc thu gom chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý

Xem thêm
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 271

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

Xem thêm
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Ngày: 18-01-2018 | Lượt xem: 784

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân..

Xem thêm