Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân - Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp & nguy hại
ẢNh đại diện

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy tờ pháp lý và tài liệu chuyên ngành

Giấy phép nhập khẩu Phế Liệu

Giấy phép nhập khẩu Phế Liệu

Ngày: 10-07-2018 | Lượt xem: 723

Giấy phép nhập khẩu phế liệu

Xem tất cả
Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 1081

Thông báo về việc thu gom chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý

Xem tất cả
Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Thông tin và biểu giá thu gom chất thải từ tầu thuyền do Cảng vụ Hải Phòng quản lý

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 352

Thông báo về việc thu gom chất thải từ tàu thuyền tại khu neo đậu, khu chuyển tải do Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý

Xem tất cả
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 644

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH 

Xem tất cả
Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân

Ngày: 18-01-2018 | Lượt xem: 1217

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân..

Xem tất cả